काही वस्तूंविषयी शुभ- अशुभ शकुन

काही वस्तूंविषयी शुभ- अशुभ शकुन

जेवताना आपल्या पुढचे ताट सरकले तर आपल्या घरी पाहुणा येणार अशी आपली समजूत आहे आणि तो शुभ शकुन समजावा. तसेच जेवण्याचे आमंत्रण येण्याची पूर्व सूचना समजली जाते.

1 जेवणाचे ताट – जेवताना आपल्या पुढचे ताट सरकले तर आपल्या घरी पाहुणा येणार अशी आपली समजूत आहे आणि तो शुभ शकुन समजावा. तसेच जेवण्याचे आमंत्रण येण्याची पूर्व सूचना समजली जाते.

 

2 शाई – महत्वाचा कागदपत्रांवर जर का शाई सांडली, अगर शाईचा डाग पडला तर कार्यसिद्धी होण्याची ती पूर्व सूचना समजावी. अंगावरील कपड्यांवर शाई सांडल्यास शुभ असते, परंतु अंगावर सांडल्यास अशुभ असते.

 

3 तसबीर – घरातील तसबीर जमिनीवर पडून फुटल्यास अशुभ असते. मित्रांकडून वाईट वार्ता कळण्याची ती पूर्व सूचना समजली जाते. प्रिय व्यक्तीशी बेबनाव होते.

 

4 चमचा – खाताना चमचा खाली पडणे, हे तातडीने बोलावणे येण्याचे लक्षण समजले जाते.

 

5 आगकाड्या – आगपेटीतील काड्या एकदम हातून सांडणे हे शुभ लक्षण आहे. कार्य सिद्धी होण्याचा तो शकुन होय. 

 

6 कात्री – कात्री हातातून खाली पडणे किंवा तिचे पाते मोडणे ही भांडणतंटा होण्याची लक्षणे आहे.

 

7 काचेचा ग्लास – पांढरा ग्लास फुटणे शुभ तर रंगीत ग्लास फुटणे अत्यंत अशुभ मानले जाते.

 

8 घड्याळ – हातातील घड्याळ बंद पडणे अगर फुटणे याचा अर्थ धनी (नवरा) आर्थिक संकटात सापडण्याची सूचना असते.

 

9 बांगडी – स्त्रीच्या हातातली बांगडी फुटली तर ते अशुभ मानले जाते.

 

10 निरांजन – पेटलेले नीरांजन हातातून पडल्यास ती मोठ्या संकटाची पूर्व सूचना मानली जाते.

 

11 आरसा – फुटलेल्या आरश्यात टन पाहणे अशुभ मानले जाते.

 

12 केरसुणी – अनावधानाने घरातल्या केरसुणीला पाय लागल्यास अशुभ समजावे. संध्याकाळी केरसुणीने केर काढल्यामुळे धननाश होतो.

Go to Source

Show More

Related Articles

Back to top button
DMCA.com Protection Status