बातम्या

Inspirational Story: रस्ता अपघातात मुलीचा मृत्यू; नातेवाईकांनी तेराव्याला जेवण न ठेवता हेल्मेट वाटले

Inspirational Story: रस्ता अपघातात मुलीचा मृत्यू; नातेवाईकांनी तेराव्याला जेवण न ठेवता हेल्मेट वाटले

Madhya Pradesh Accident: रस्ता अपघात मरण पावलेल्या मुलीच्या तेराव्याला नातेवाईकांनी जेवण न ठेवता हेल्मेट वाटून वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करण्याचा संदेश दिला.

Madhya Pradesh Accident: रस्ता अपघात मरण पावलेल्या मुलीच्या तेराव्याला नातेवाईकांनी जेवण न ठेवता हेल्मेट वाटून वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करण्याचा संदेश दिला.

Go to Source

Related Articles

Back to top button
DMCA.com Protection Status