अर्थकारण

खूपच महाग विकले जातात उंटाचे अश्रू, अनेक देशांत संशोधन, फायदे पाहून म्हणाल हा चमत्कारच

खूपच महाग विकले जातात उंटाचे अश्रू, अनेक देशांत संशोधन, फायदे पाहून म्हणाल हा चमत्कारच

Tears of Camel : केवळ उंटाचे दूधच नाही तर त्याचे अश्रूही खूप उपयुक्त आहेत. उंटाचे अश्रू अनमोल आहेत. उंटाच्या अश्रूच्या मदतीने जगातील सर्वात धोकादायक सापांचे विषही निष्प्रक्ष केले जाऊ शकते. उंटाच्या अश्रूंवर जगातील अनेक देशांमध्ये संशोधन सुरू आहे.

Tears of Camel : केवळ उंटाचे दूधच नाही तर त्याचे अश्रूही खूप उपयुक्त आहेत. उंटाचे अश्रू अनमोल आहेत. उंटाच्या अश्रूच्या मदतीने जगातील सर्वात धोकादायक सापांचे विषही निष्प्रक्ष केले जाऊ शकते. उंटाच्या अश्रूंवर जगातील अनेक देशांमध्ये संशोधन सुरू आहे.

Go to Source

Related Articles

Back to top button
DMCA.com Protection Status