सावधान! सह्याद्री खचतोय…

सावधान! सह्याद्री खचतोय…

Ratnagiri News : सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांवर झालेली बेसुमार वृक्षतोड, अवैध बांधकामे आणि मातीचे उत्खनन यामुळे सह्याद्री खचू लागला आहे. सह्याद्रीने ही धोक्याची घंटा २२ जुलैला चिपळूण परिसरात झालेल्या महापुराच्या रुपाने दिली आहे.

Ratnagiri News : सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांवर झालेली बेसुमार वृक्षतोड, अवैध बांधकामे आणि मातीचे उत्खनन यामुळे सह्याद्री खचू लागला आहे. सह्याद्रीने ही धोक्याची घंटा २२ जुलैला चिपळूण परिसरात झालेल्या महापुराच्या रुपाने दिली आहे.

Go to Source

Show More

Related Articles

Back to top button
DMCA.com Protection Status